ผู้ประกันตน 12 ล้านคนเฮ "สปส."ให้ของขวัญปีใหม่ตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ประกันตน 12 ล้านคนเฮ "สปส."ให้ของขวัญปีใหม่ตรวจสุขภาพฟรี

ผู้ประกันตน 12 ล้านคนเฮ "สปส."ให้ของขวัญปีใหม่ตรวจสุขภาพฟรี

รูปข่าว : ผู้ประกันตน 12 ล้านคนเฮ "สปส."ให้ของขวัญปีใหม่ตรวจสุขภาพฟรี

สปส.ให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกันตนจำนวน 12 ล้านคน ใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีฟรี เตรียมประกาศใช้ 1 ม.ค. 60 คาดปีแรกใช้งบ 1,800 ล้าน

วันนี้( 22 ธ.ค.2559)  นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน เนื่องจากเป็นสิทธิที่ควรได้รับ โดยในมาตรา 63(2) เรื่องการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนของ พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแก้ไข ล่าสุด สปส.ได้จัดทำข้อกำหนดในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคนเสร็จแล้ว และคณะกรรมการแพทย์ได้ลงนามแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยสิทธิประโยชน์การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้กำหนดให้ผู้ประกันตนทุกคนเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องรับบริการในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกเอาไว้ เบื้องต้นในปีแรก คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท

น.พ.สุรเดช กล่าวว่า  ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพนั้น จะสามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ อาทิ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน หรือหากพบความผิดปกติจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ซึ่งจะดูตามอายุ และความจำเป็น อาทิ การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกันตนอายุ 30-39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี หรือการตรวจน้ำตาลในเลือด อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี หรือการเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest x–ray ได้ปีละ 1 ครั้งอายุ 15 ปีขึ้นไป

" เรืี่องตรวจสุขภาพฟรี ถือเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่ สปส.เตรียมไว้มอบให้ผู้ประกันตน รวมทั้งเรื่องสิทธิทำฟัน โดย รมว.แรงงาน จะมีการแถลงในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 29 ธ.ค." นพ.สุรเดช กล่าว

กลับขึ้นด้านบน