นายกฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ จ.น่าน

นายกฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ จ.น่าน

นายกฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ จ.น่าน

รูปข่าว : นายกฯ ติดตามการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ จ.น่าน

นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ จ.น่าน ติดตามการแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำ แนวทางการจัดการที่ดิน และการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนของอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.น่าน

วันนี้ (23 ธ.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าพบปะชาวบ้านน้ำป้าก หมู่ที่ 7 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างเดินทาง พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือ ของอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดน่าน และ รับฟังบรรยายสรุป โครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานสักขีพยาน ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อนำไปมอบต่อให้กับราษฎร จำนวน 1,300 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.ท่าวังผา สองแคว บ้านหลวง เชียงกลาง และ อ.นาน้อย รวมกว่า 15,000 ไร่ ในลักษณะแปลงรวม

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบปะกับผู้นำชุมชน บ้านห้วยส้มป่อย อ.เมือง จ.น่าน เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาเมืองน่านในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน ก่อนจะเดินทางไปกราบนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมุนี พระประธานจตุรพักตร์ในวิหารหลวง วัดภูมินทร์ และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็น

 

กลับขึ้นด้านบน