มติ กสทช.เพิกถอนใบอนุญาต ช่อง DMC เหตุมีแนวโน้มออกอากาศกระทบความมั่นคง

มติ กสทช.เพิกถอนใบอนุญาต ช่อง DMC เหตุมีแนวโน้มออกอากาศกระทบความมั่นคง

มติ กสทช.เพิกถอนใบอนุญาต ช่อง DMC เหตุมีแนวโน้มออกอากาศกระทบความมั่นคง

รูปข่าว : มติ กสทช.เพิกถอนใบอนุญาต ช่อง DMC เหตุมีแนวโน้มออกอากาศกระทบความมั่นคง

กสทช .มีมติเพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดีเอ็มซีวัดพระธรรมกายไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ให้เหตุผลหากอนุญาตให้เผยแพร่ อาจมีแนวโน้มยั่วยุ ปลุกระดม กระทบความมั่นคง ขณะที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับทราบข้อกล่าวหา

วันนี้ (26 ธ.ค.2559) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เพิกถอนใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์ DMC ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หลังจากพบว่า นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกวัดพระธรรมกาย ได้ใช้วัดพระธรรมกายแถลงจุดยืนหลังจากศาลอาญาออกหมายจับข้อหาความผิดฐานกระทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

รวมถึงกรณีที่ศาลธัญญบุรี ออกหมายจับเช่นเดียวกันในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การกระทำของนายองอาจ เป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกาย และเชื่อว่าได้ว่าวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้ให้การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิดของนายองอาจ

เมื่อ กสท.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในการข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว สรุปได้ว่า มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย และถือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัดพระธรรมกาย

“ก่อนหน้านี้ กสท.มีมติพักใช้อนุญาตไปก่อนหน้านี้ (6 ธันวาคม 2559 - 7 มกราคม 2560) เป็นเวลา 30 วันนั้น คณะกรรมการคิดว่าเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของนายองอาจ, วัดพระธรรมกาย,มูลนิธิธรรมกาย,มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวโยงกันทำให้เชื่อได้ว่า หากพ้นระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตไปแล้วช่อง DMC จะมีลักษณะของการนำเสนอข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุให้เกิดการปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร

ดังนั้น กสท.อาศัยอำนาจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และ 103, พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2551 มาตรา 37 และเงื่อนไขแนบท้ายการขอใบอนุญาตของช่อง DMC ข้อ 12(4) ที่มีเนื้อหา“กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม” จึงมีมติให้ใบอนุญาตของช่อง DMC สิ้นผลลงหลังพ้นระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาต ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้ได้รับใบอนุญาจะต้องปฏิบัติทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ” พ.อ.นที กล่าว

สำหรับคำสั่งของ กสท. ถือว่าเป็นที่สุดแล้วหากมีข้อมูลใหม่สามารถเสนอใหม่ได้เพื่อขออนุมัติเปิดออกอากาศใหม่และต้องพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต

การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ DMC ถูกระงับออกอากาศไปก่อนหน้านี้ 30 วัน นับจากการประชุม กสท. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่ง กสท.มีมติว่า สถานีโทรทัศน์
DMC มีพฤติกรรมของการออกอากาศในลักษณะเชิญชวนประชาชนให้รวมตัวกันที่วัดพระธรรมกาย

แม้จะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแต่ก็อาจเกิดการจูงใจหรือชักจูงให้ปกป้อง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และอาจเกิดเหตุกระทบกระทั่ง หรือใช้กำลังเข้าประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนจากผู้ที่มุ่งประสงค์ให้เกิดความวุ่นวายได้ อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาภายหลัง

นอกจากนี้ เนื้อหาการออกอากาศเข้าข่ายปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง กสท.จึงมีมติพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 30 วัน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2559 และจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2560 และมติบอร์ดวันนี้เป็นมติ เพิกถอนใบอนุญาต สำหรับสถานีวิทยุในเครือของวัดพระธรรมกายนั้น บอร์ด กสท.พิจารณาครั้งที่แล้วว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง คนคลองสาม FM 102.25 Mhz, สถานีวิทยุชุมชนกล้าตะวัน FM 96.25 Mhz ทั้ง 2 สถานี กสท.มีมติให้พักใบนอนุญาต 30 วัน

วันนี้ กสท.ได้พิจารณา พบว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงคนคลองสาม ได้ดำเนินการโดยมูลนิธิพระธรรมกายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้อนุญาตให้สถานีวิทยุดำเนินการ โดยใช้อาคาร และการเสนอขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการนั้น ได้ใช้ดำเนินการในลักษณะออกอากาศศาสนา แต่ อบต.คลองสามได้แจ้งตำรวจว่า สถานีวิทยุได้สร้างโครงสร้างอยู่ภายในมูลนิธิฯ และวัดพระธรรมกาย โดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น และใช้ทาวเวอร์สำหรับติดตั้งสายอากาศเพื่อทดลองออกอากาศ

กรณีดังกล่าว สถานีวิทยุฯ ไม่ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้น กสท.มีมติ พักใช้ใบอนุญาตตั้งวิทยุคมนาคมของสถานีคนคลองสาม จนกว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุดว่า ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนสถานีวิทยุต้นกล้าตะวันนั้น กสท.มีมติให้ออกอากาศได้ตามปกติ

กลับขึ้นด้านบน