ปักหมุดเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ คาดเสร็จ ก.ย.ปีหน้า

ปักหมุดเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ คาดเสร็จ ก.ย.ปีหน้า

ปักหมุดเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ คาดเสร็จ ก.ย.ปีหน้า

รูปข่าว : ปักหมุดเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ คาดเสร็จ ก.ย.ปีหน้า

วันนี้ ( 26 ธ.ค.2559) กรมศิลปากร ประกอบพิธีการปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรียบร้อยแล้ว

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์พฤฒาจาริย์ อ่านโองการบวงสรวงและประกอบพิธีปักหมุด ตามเวลา 15.59 น. เพื่อเตรียมปักหมุด ก่อนก่อสร้างพระเมรุมาศ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช จากนั้นเวลา 16.19 น. พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ปักหมุดหลัก หมุดที่ 1 โดยใช้ไม้สัก 3 เกลอ ตอกหมุดซึ่งเป็นไม้ทองหลางลงบนพื้น

 

 

ส่วนหมุดหลักที่ 2-9 เป็นไม้พะยูง ผู้ปักคือ ราชเลขาธิการ ,เลขาธิการพระราชวัง, รองราชเลขาธิการ, ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

 

 

การปักหมุด คือ การกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในการวางผังสร้างพระเมรุมาศ โดยพิจารณาจากจุดกึ่งกลางยอดพระเมรุมาศเป็นจุดหลัก ซึ่งจุดนี้ จะสัมพันธ์กับแนวกึ่งกลางของพระศรีรัตนเจดีย์ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหมุดทั้ง 9 จุด จะเป็นจุดของยอดพระเมรุมาศทั้ง 9 ยอด ที่จะสร้างครั้งนี้และแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.ปี 2560 ภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศได้อย่างใกล้ชิด

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน