มติ ครม.ตั้ง "กรมขนส่งทางราง" บริหารระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

มติ ครม.ตั้ง "กรมขนส่งทางราง" บริหารระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

มติ ครม.ตั้ง "กรมขนส่งทางราง" บริหารระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

รูปข่าว : มติ ครม.ตั้ง "กรมขนส่งทางราง" บริหารระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

มติ ครม.ตั้ง "กรมขนส่งทางราง" ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์บริหาร กำกับดูแล ระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

วันนี้ (27 ธ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐนตรี มีมติเห็นชอบจัดตั้งกรมขนส่งทางราง และ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง โดยมีสาระสำคัญในการยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบรางขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง

ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ บริหารงาน ด้านการขนส่งทางรางของประเทศ กำหนดและกำกับมาตรฐานดูแลระเบียบ ด้านความปลอดภัย การซ่อมบำรุงการประกอบการ และการพัฒนาโครงการพื้นฐานทางรางของประเทศ

กลับขึ้นด้านบน