ข่าวเด่น 2559 : ตรวจสอบโครงการแก้มลิงชลประทานศรีสะเกษ

ข่าวเด่น 2559 : ตรวจสอบโครงการแก้มลิงชลประทานศรีสะเกษ

ข่าวเด่น 2559 : ตรวจสอบโครงการแก้มลิงชลประทานศรีสะเกษ

รูปข่าว : ข่าวเด่น 2559 : ตรวจสอบโครงการแก้มลิงชลประทานศรีสะเกษ

เกือบ 1 ปี ที่ไทยพีบีเอสตรวจสอบโครงการขุดลอกแก้มลิงของชลประทานศรีสะเกษ หลังได้รับร้องเรียนจากสมัชชาคนจนว่า อาจมีบางโครงการไม่โปร่งใสและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ TOR จากการตรวจสอบ 2 โครงการจากทั้งหมดกว่า 30 โครงการ พบว่า บางโครงการการขุดลอกยังไม่เรียบร้อย

โครงการแก้มลิงเขื่อนราษีไศล บ้านดงเจริญ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 30 กว่าโครงการที่ไทยพีบีเอสลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับร้องเรียนจากสมัชชาคนจนและชาวบ้าน ซึ่งตั้งข้อสังเกตความผิดปกติ เนื่องจากขุดลอกแก้มลิงทับซ้อนพื้นที่เขื่อนซึ่งเป็นพื้นที่เก็บน้ำอยู่แล้ว แม้จะมีการขุดลึกลงไปประมาณ 2 - 3 เมตรแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ เพราะระดับการขุดไม่ถึงก้นอ่างจึงไม่สามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำได้และการขุดลอกกว่า 50 ไร่ที่อยู่ใต้น้ำก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามแบบแปลนการขุดลอกหรือไม่

 

 

จากการลงพื้นที่ล่าสุดยังพบผู้รับเหมาปรับแก้งานในส่วนคันดิน แม้จะส่งมอบงานให้ชลประทานศรีสะเกษตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากตามสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับเหมาต้องปรับแก้งานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างภายใน 1 ปี ซึ่งงบประมาณโครงการนี้กว่า 23 ล้านบาท

 

 

เช่นเดียวกับโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองขี้นาก ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท ไทยพีบีเอสเคยตรวจสอบพบผู้รับเหมาทิ้งงานและการขุดลอกไม่เรียบร้อยเพราะยังมีกองดินจากการขุดลอกถูกทิ้งเป็นกอง ๆ แต่จากการลงพื้นที่ล่าสุดพบว่า มีการปรับแก้งานในระดับหนึ่ง

 

 

ขณะที่ชลประทานศรีสะเกษอ้างถึงประชาคมของชาวบ้านต้องการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ร่วมทั้งเพิ่มพื้นที่การเกษตร ซึ่งทุกโครงการผ่านการประมูลในระบบ e - bidding จึงสามารถตรวจสอบความโปร่งใส พร้อมยอมรับอาจมีบางโครงการไม่เรียบร้อย แต่ให้ผู้รับเหมาเร่งปรับแก้งานให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีตามสัญญาจ้าง

โครงการขุดลอกแก้มลิงของชลประทานจังหวัดศรีสะเกษปี 2558 กว่า 30 โครงการ มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยพีบีเอสพบว่า มีบางโครงการการขุดลอกอาจไม่ได้มาตรฐานและมีบางส่วนไม่เป็นไปตามแบบ TOR ทำให้สมัชชาคนจนและชาวบ้านเรียกร้องให้องค์กรอิสระตรวจสอบทุกโครงการย้อนหลังเพื่อความโปร่งใส

กลับขึ้นด้านบน