ข่าวเด่น 2559 : นายหน้าค้าโครงการขุดลอกคลองภาคอีสาน 1,300 แห่ง

ข่าวเด่น 2559 : นายหน้าค้าโครงการขุดลอกคลองภาคอีสาน 1,300 แห่ง

ข่าวเด่น 2559 : นายหน้าค้าโครงการขุดลอกคลองภาคอีสาน 1,300 แห่ง

รูปข่าว : ข่าวเด่น 2559 : นายหน้าค้าโครงการขุดลอกคลองภาคอีสาน 1,300 แห่ง

ปี 2559 ไทยพีบีเอสตรวจสอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จัดจ้างองค์การทหารผ่านศึกกว่า 1,300 โครงการ พบผู้รับเหมารายย่อยทิ้งงานและอ้างว่ามีขบวนการนายหน้านำโครงการมารับช่วงต่อ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดจ้างองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) ให้ดำเนินการขุดลอกคลองกว่า 1,300 โครงการทั่วประเทศ ไทยพีบีเอสตรวจสอบพบว่า ผู้รับเหมารายย่อยทิ้งงานและอ้างว่า มีขบวนการนายหน้านำโครงการจาก อผศ.ไปจ้างช่วงต่อและเรียกรับเงิน รวมทั้งยังพบว่ามีบางโครงการในภาคอีสานยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

การขุดลอกห้วยหนองคูณ บ้านท่าสะอาด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ ที่ผู้รับเหมาทิ้งงานมาเกือบ 1 ปี เป็น 1 ใน 1,300 โครงการที่ ปภ.จัดจ้าง อผศ.ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งพบว่าบางโครงการมีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยให้ดำเนินการแทน

ไทยพีบีเอสลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายพื้นที่ภาคอีสาน ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 พบว่ามีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้านที่ต้องการแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

 

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของ ปภ.เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้งบประมาณกว่า 4,800 ล้านบาท เมื่อปี 2558 พบปัญหาทิ้งงานและผู้รับเหมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้าง

อผศ.ยอมรับว่ามีขบวนการนายหน้านำโครงการไปขายช่วงต่อและเรียกรับเงินหรือหักหัวคิวจากผู้รับเหมา จึงเตรียมดำเนินคดี และได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ปภ. และกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถแก้ไขปัญหาโครงการที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ให้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ จ.นครพนมที่ชาวบ้านตื่นตัวร่วมตรวจสอบ

นายเดช ติเล กำนันตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม บอกว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมและดูแล และต้องมีการตรวจประเมินผล

ขณะที่นายดิษเดช หิรัญจิรคุณ รองประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านทุจริตกล่าวว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  


แม้โครงการขุดลอกแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดย อผศ.จะพบปัญหาที่ทางกลุ่มธรรมาภิบาลฯ เชื่อว่าส่อไปในทางทุจริตและได้ร้องเรียนให้ สตง. ตรวจสอบ แต่ยังไม่มีการชี้มูลความผิด ทั้งที่พบว่ามีกว่า 500 โครงการที่จ้างผู้รับเหมาให้ดำเนินการแทน ซึ่งผิดเงื่อนไขการได้งานตามสิทธิพิเศษหน่วยงานรัฐที่ให้ อผศ.ดำเนินการโดยไม่ต้องยื่นประกวดราคา เพื่อหารายได้ดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวกว่า 3 ล้านคน ทั้งนี้กลุ่มธรรมาภิบาลฯ และผู้รับเหมาที่ยังไม่ได้รับเงินเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหาฉ้อโกง

กลับขึ้นด้านบน