โรดแมป คสช.กับการเลือกตั้งปี 2560

โรดแมป คสช.กับการเลือกตั้งปี 2560

โรดแมป คสช.กับการเลือกตั้งปี 2560

รูปข่าว : โรดแมป คสช.กับการเลือกตั้งปี 2560

กระบวนการประกาศบังคับใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติทำให้โรดแมปสู่การเลือกตั้งของ คสช.ต้องขยับออกไปอีก 1-2 เดือน ประกอบกับสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอน ทำให้เริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในปี 2560 ตามโรดแมปหรือไม่

เมื่อวานนี้ (29 ธ.ค.2559) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี กล่าวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่นำคณะเข้าอวยพรปีใหม่ที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ว่า นายกฯ เหนื่อยมา 2-3 ปีแล้ว และยังต้องเหนื่อยต่อไป ซึ่งมีนัยว่ารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องอยู่บริหารประเทศต่อไป

ขณะนี้โรดแมป คสช.เดินทางมาถึงระยะที่ 3 ตอนต้น นั่นคือ การประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งนายกฯ ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2559 ซึ่งมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าให้จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วันนับแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดการเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ และผูกพันอยู่กับมาตรา 267 ที่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ 240 วัน นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ถ้ายึดตามโรดแมป รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเวลานี้ขยายออกมาราว 2 เดือน แต่ระหว่างนี้ กรธ.ก็เดินหน้ายกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้แล้ว โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยืนยันว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และคาดว่าจะให้ความเห็นชอบไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2560

ดังนั้นตามกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งจะต้องไม่เกินเดือนธันวาคม ปี 2560 และใน 60 วันต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อได้ว่าจะมีการประชุมรัฐสภานัดแรก และมีรัฐบาลจากเลือกตั้งไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 แต่รายละเอียดทั้งหมดนี้ยังไม่นับเงื่อนไขใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมไปถึงต้องไม่เกิดปัจจัยอื่นให้โรดแมปต้องขยับออกไปอีก

กลับขึ้นด้านบน