ส.ค.ส.พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความทรงจำอันทรงคุณค่า

ส.ค.ส.พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความทรงจำอันทรงคุณค่า

ส.ค.ส.พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความทรงจำอันทรงคุณค่า

รูปข่าว : ส.ค.ส.พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความทรงจำอันทรงคุณค่า

ส.ค.ส.พระราชทานและพรปีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ คือ พรอันประเสริฐ และ "ของขวัญจากพ่อ" อันทรงคุณค่าในจิตใจของเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน ส.ค.ส. หรือบัตรส่งความสุขที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง โดยมีบทพระราชนิพนธ์สั้นๆ ที่ทรงให้กำลังใจ ให้ข้อคิด และหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของทุกปี

ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรกเริ่มขึ้นในปี 2529 โดยทรงปรุแถบโทรพิมพ์พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ถวายงาน ทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า "กส. 9 ปรุ" ส.ค.ส.พระราชทานที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อปี 2530

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี 2531 โดยทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น "ก.ส. 9 ปรุง" เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปแบบเฉพาะ

ปี 2549 นับเป็นปีแรกที่ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายร่วมกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และในปีต่อๆ มา เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับคุณทองแดง คุณทองแท้ คุณทองหลาง และคุณมะลิ โดยข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบปีที่ผ่านมา ทรงแนะแนวทางการแก้ปัญหา เตือนสติ ให้ขวัญกำลังใจ และพระราชทานหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตให้มีความสามัคคี มีความเพียร มีความเมตตา และมีความกตัญญู

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 เป็นฉบับสุดท้าย ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับข้อความอำนวยพรว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"

นอกจาก ส.ค.ส.พระราชทานแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้พระราชทานพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ หรือ พรปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากพระราชทานพร แล้วยังทรงเน้นย้ำในเรื่องต่างๆ ด้วยทรงห่วงใยและเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักถึงและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ดังใจความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในปี 2555 เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554

"ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกัน แก้ไขความไม่ปกติ เดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรม"

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานหลักในการดำเนินชีวิต ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ในปี 2557 ณ วังไกลกังวล เป็นครั้งสุดท้าย

"ในปีใหม่นี้ จงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิด จะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติจะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญและความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา"

กลับขึ้นด้านบน