จับตา “รอยเลื่อนแม่วาง”หลังพบปลดปล่อยพลังงาน 7 ครั้ง

จับตา “รอยเลื่อนแม่วาง”หลังพบปลดปล่อยพลังงาน 7 ครั้ง

จับตา “รอยเลื่อนแม่วาง”หลังพบปลดปล่อยพลังงาน 7 ครั้ง

รูปข่าว : จับตา “รอยเลื่อนแม่วาง”หลังพบปลดปล่อยพลังงาน 7 ครั้ง

สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 จังหวัดลำปาง เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หรือไม่ หลังพบช่วงปีใหม่ รอยเลื่อนแม่วางปลดปล่อยพลังงานต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง

หลังจากตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560 อ.แม่วาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึง 7 ครั้งแม้จะเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 2 ถึง 3

วันนี้ (2 ม.ค.2560) นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 จังหวัดลำ ปาง ยืนยันว่า การปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนแม่วางต่อเนื่องนานหลายวัน นับว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ส่งผลให้สำนักงานทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมรอยเลื่อนแม่วาง ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ หรือไม่เหมือนครั้งทีผ่านมาหรือไม่ เพราะการเกิดแผ่นดินไหวลักษณะนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


แม้ประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวน้อยมาก ถ้าเทียบกับประเทศญีปุ่นแต่มื่อปี 2557 จังหวัดเชียงราย เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 6.3 เมื่อปี 2557 หลังจากรอยเลื่อนพะเยาปลดปล่อยพลังงานสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน วัด โรงเรียน จำนวนมาก

กลับขึ้นด้านบน