เปิดรายการลดหย่อนภาษี ปี 59

เปิดรายการลดหย่อนภาษี ปี 59

เปิดรายการลดหย่อนภาษี ปี 59

รูปข่าว : เปิดรายการลดหย่อนภาษี ปี 59

เปิดค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นเสียภาษีสำหรับปี 2559

มนุษย์เงินเดือน สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักได้สูงสุด ร้อยละ 40 ของเงินเดือนในปีนั้น แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สามารถเพิ่มตัวช่วยในการลดภาษีตัวอื่นๆ เเละเพื่อให้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ซึ่งรายการลดหย่อนภาษี เบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

กลุ่มแรก เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา คู่สมรส บุตร และ บิดามารดา เช่น ค่าเลี้ยงดู บิดา-มารดา รวมถึง บิดา-มารดา ของคู่สมรส 30,000 บาท/คน โดย บิดา-มารดา ที่นำมาใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท

 

 

กลุ่มเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะเป็น เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ เบี้ยประกันสุขภาพ บิดา-มารดา รวมถึง บิดา-มารดา ของคู่สมรส และ เบี้ยประกันบำนาญ ซึ่งแต่ละประเภท จะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ส่วนดอกเบี้ยผ่อนบ้าน สามารถนำดอกเบี้ยที่เกิดจากการผ่อนมาลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

เงินสะสมในกองทุนต่างๆ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำมาลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ขณะที่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 

 

ขณะที่ การช่วยเหลือสังคม สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ทั้ง ค่าเลี้ยงดูคนพิการ เงินบริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา เงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนรัฐบาลจึงมีมาตรการลดหย่อนภาษีได้ เช่น การซื้อสินค้าในโครงการ "ช็อปช่วยชาติ" ลดหย่อนได้ 15,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 และ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559

 

  

นอกจากนี้ กินเที่ยวช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2559 ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 จากร้านที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับ ค่าใช้จ่ายบ้านหลังแรก ลดหย่อนได้ตามจริง ซึ่งจะต้องเป็นบ้านที่ซื้อระหว่าง 13 ตุลาคม 2558-31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การวางแผนที่จะช่วยให้การลดหย่อนภาษีคุ้มค่าที่สุด ต้องรู้ก่อนว่า ปีนี้เสียภาษีเท่าไร มีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ยังไม่ได้ใช้ และควรเพิ่มค่าลดหย่อนรายการได้ เป็นต้น

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน