อุ่นใจ ฝากบ้านกับตำรวจ 7,000 กว่าหลัง ปลอดภัยทั้งหมด

อุ่นใจ ฝากบ้านกับตำรวจ 7,000 กว่าหลัง ปลอดภัยทั้งหมด

อุ่นใจ ฝากบ้านกับตำรวจ 7,000 กว่าหลัง ปลอดภัยทั้งหมด

รูปข่าว : อุ่นใจ ฝากบ้านกับตำรวจ 7,000 กว่าหลัง ปลอดภัยทั้งหมด

โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจปีนี้ ผ่านไปด้วยดี บ้านที่เข้าร่วมโครงการไม่มีรายงานการเกิดเหตุ มั่นใจตำรวจดูแลประชาชนอย่างดี

วันนี้ (4 ม.ค.2560) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งผลการดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 59 ถึง 3 ม.ค. 60 ซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7,284 หลัง โดยพื้นที่ บช.น. มีจำนวนมากที่สุด คือ 1,648 หลัง ที่เหลือเป็นบ้านในพื้นที่ ภ.1-9 และ ศชต. รวม 5,636 หลัง และไม่ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุกับบ้านที่เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

โครงการประชารัฐร่วมใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ในการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำการเพิ่มความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน และร่วมกับทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ในลักษณะเพื่อนบ้านเตือนภัย ตลอดจนกำชับการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการและบ้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจที่รับฝากบ้าน ได้จัดสายตรวจคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากการจัดสายตรวจตรวจตราในทุกพื้นที่ ตามแผนการตรวจของสถานีตำรวจตามปกติ และสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการแจ้งเบาะแสข้อมูลอาชญากรรม แจ้งเหตุ หรือบุคคลต้องสงสัยจะก่อความวุ่นวาย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชม.

กลับขึ้นด้านบน