คำขวัญวันเด็กปี 2560

คำขวัญวันเด็กปี 2560

คำขวัญวันเด็กปี 2560

รูปข่าว : คำขวัญวันเด็กปี 2560

พล.อ.ประยุทธ์ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ระบุต้องการเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กปี 2560 โดยบอกว่า คำขวัญวันเด็กปี2560 จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาประเทศ คือ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี บอกว่า ยังได้แต่งเพลงที่ชื่อว่า "สะพาน" ให้คณะรัฐมนตรี และข้าราชการโดย บอกว่า เพลงนี้ เป็นเพลงที่ตนต้องการใช้ทำความเข้าใจกับประชาชนกับคณะรัฐมนตรีและข้าราชการ และปี 2560 เป็นปีที่สำคัญที่จะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามที่ทุกคนต้องการ


เนื้อหาใจความสำคัญในเพลงก็สื่อความหมายว่า คณะรัฐมนตรีต้องทำตัวเป็นสะพาน ที่ให้คนเหยียบย่ำ ก้าวข้ามพ้นน้ำที่เชี่ยวกราก หรือ อุปสรรค์สิ่งกีดขว้างทั้งหมดไปให้ได้

กลับขึ้นด้านบน