น้ำท่วมนครศรีธรรมราชยังไม่คลีคลาย ผู้ประสบภัยต้องการ "น้ำดื่ม"

น้ำท่วมนครศรีธรรมราชยังไม่คลีคลาย ผู้ประสบภัยต้องการ "น้ำดื่ม"

น้ำท่วมนครศรีธรรมราชยังไม่คลีคลาย ผู้ประสบภัยต้องการ "น้ำดื่ม"

รูปข่าว : น้ำท่วมนครศรีธรรมราชยังไม่คลีคลาย ผู้ประสบภัยต้องการ "น้ำดื่ม"

น้ำปริมาณมากไหลเข้าท่วมพื้นที่รับน้ำใกล้ชายฝั่งทะเลหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 3 เมตร ผู้ประสบภัยกำลังขาดแคลนน้ำดื่มอย่างหนัก

วันนี้ (7 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลจำนวนมากจากพื้นที่เทือกเขา ไหลผ่านพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งเข้าท่วมที่ราบลุ่มใน อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ชาวบ้านต้องอพยพสัตว์เลี้ยงและข้าวของขึ้นมาอยู่อาศัยทำกินบนถนน

โดยระดับน้ำในที่ราบลุ่มของ อ.เฉลิมพระเกียรติ บางจุดสูงกว่า 2 เมตร เส้นทางสายสายเชื่อมต่อระหว่าง อ.ชะอวด กับ อ .เชียรใหญ่ ถูกน้ำท่วมการสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างลำบาก

ผู้ประสบภัยใน ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงมากกว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากแม้จะพยายามขนย้ายไว้ที่สูงก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

ส่วนความช่วยเหลือเร่งด่วนที่ต้องการ คือน้ำดื่ม เนื่องจากแหล่งน้ำสะอาดถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด

 

กลับขึ้นด้านบน