น้ำท่วมสวนยางพาราภาคใต้ 1 ล้านไร่ เสียหาย 40,000 ล้านบาท

น้ำท่วมสวนยางพาราภาคใต้ 1 ล้านไร่ เสียหาย 40,000 ล้านบาท

น้ำท่วมสวนยางพาราภาคใต้ 1 ล้านไร่ เสียหาย 40,000 ล้านบาท

รูปข่าว : น้ำท่วมสวนยางพาราภาคใต้ 1 ล้านไร่ เสียหาย 40,000 ล้านบาท

น้ำท่วมในภาคใต้สร้างความเสียหายให้สวนยางพารา 1 ล้านไร่ มูลค่า 40,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินความเสียหายภาคการเกษตรเกือบแสนล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลกระทบด้านการเกษตรจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ โดยพืชการเกษตรที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ยางพารา พื้นที่ 11.3 ล้านไร่ เสียหายจากน้ำท่วม 1 ล้านไร่ มูลค่า 40,000 ล้านบาท พื้นที่ที่ถูกกระทบค่อนข้างหนัก คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง

ปาล์มน้ำมันและประมง เสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท พื้นที่ความเสียหายครอบคลุมใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส

ข้าวนาปีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากกว่า 2.51 แสนไร่ มูลค่า 1,280 ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 97 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 61 เครื่อง กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ประมาณ 554,000 ตัว แจกเสบียงสัตว์กว่า 300,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่งเสบียงสัตว์

ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนข้าวสาร 62 ตัน เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัย เพื่อประกอบเลี้ยงแก่ผู้ประสบภัย ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งครัวปรุงอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

กลับขึ้นด้านบน