“ดงผาปูน” ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำเมืองน่าน

“ดงผาปูน” ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำเมืองน่าน

“ดงผาปูน” ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำเมืองน่าน

รูปข่าว : “ดงผาปูน” ชุมชนต้นแบบจัดการน้ำเมืองน่าน

หลังจากประสบปัญหาน้ำ และทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม ทำให้ชุมชนบ้านดงผาปูน จ.น่าน ร่วมกันพลิกฟื้นป่า1,000 ไร่ จนกลับมาอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งผลิตน้ำและอาหาร สร้างรายได้

ชุมชนบ้านดงผาปูนอ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่รวมพลังชุมชนพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังประชารัฐ สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ตั้งเป้าฟื้นฟูเขาหัวโล้นกว่า 3,000 ไร่


จากสายน้ำที่เคยแห้งขอด ป่าไม้ที่เคยเสื่อมโทรม กลับมาอุดมสมบูรณ์ ได้อีกครั้ง เพราะด้วยคนในชุมชนบ้านดงผาปูน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันพัฒนาระบบน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินด้วยฝายชะลอน้ำ และพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกพืชเศรษฐ กิจ อย่าง ต้นต๋าว หวาย พืชสมุนไพร และไม้ยืนต้น จากความพยายามของคนในชุมชน 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผืนป่าแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คเณศวร น่านโพธิ์ศรี ผช.ผญบ. บ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน บอกว่า ป่าชุมชนแห่งนี้ ไม่เพียงจะเป็นที่ทำกินของคนในชุมชน แต่ป่าที่นี้ ยังเป็นแหล่งความรู้ ให้คนในชุมชนและเยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น พร้อมๆกับการปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า ความสำคัญของการมีป่า

 ตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำและผืนป่า ของชุมชนบ้านดงผาปูน ตามแนวพระราชดำริ ส่งผลให้เกิดเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชุมชน และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนบ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือใต้ ในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ ให้กับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการสร้างระบบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และการปรับปรุงดิน ประกอบด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในบริเวณลำห้วยจำนวน 5 ฝายและการปลูกพืชอุ้มน้ำ เช่น กล้วยป่า กล้วยน้ำว้า และต๋าว เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่

สำหรับโครงการ "พัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน"ที่เกิดขึ้น คาดว่า หลังโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 จะสามารถฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาเขาหัวโล้นกว่า 3,000 ไร่ ให้กลับเป็นป่าต้นน้ำเหมือนเดิม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันดินถล่มส่งผลให้ประชากร 272 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปี

 

กลับขึ้นด้านบน