แนะพ่อแม่ "กอด เล่า เล่น" ลดอาชญากรเด็ก

แนะพ่อแม่ "กอด เล่า เล่น" ลดอาชญากรเด็ก

แนะพ่อแม่ "กอด เล่า เล่น" ลดอาชญากรเด็ก

รูปข่าว : แนะพ่อแม่ "กอด เล่า เล่น" ลดอาชญากรเด็ก

กรมสุขภาพจิตแนะนำผู้ปกครอง "กอด เล่า เล่น" เสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับเด็ก ลดปัญหายุวอาชญากร หลังพบเยาวชนไทยเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (13 ม.ค.2560) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงาน "รักและผูกพัน สร้างสรรค์เด็กไทย" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งสถาบันราชานุกูลจัดขึ้นให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ด้วยการกอด เล่น เล่านิทาน ซึ่งเป็นจริยธรรมพื้นฐานที่เด็กควรได้รับจากสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยลดปัญหายุวอาชญากรทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 6 เดือนแรกถึง 3 ปี ไม่ควรเปลี่ยนคนเลี้ยงดูบ่อย เพื่อป้องกันเด็กเกิดความสับสนทางอารมณ์ เพราะเด็กจะผูกพันกับผู้เลี้ยงดู

ผลวิจัยทางการแพทย์ พบว่า เด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่ดี อารมณ์จะแจ่มใส ร่าเริง มองโลกแง่ดี เชื่อฟัง มีระดับสติปัญญาสูงกว่า และเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ จะปรับตัวได้ง่าย นอกจากนี้รายงานการศึกษาต่อเนื่องจากหลายประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยังพบว่า ร้อยละ 52 ของเด็กที่ได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์ และร้อยละ 30 ของเด็กที่พ่อแม่ติดสารเสพติด จะเกิดจากปัญหาความผูกพันทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคงและเสี่ยงก่ออาชญากรรม ร้อยละ 80

กลับขึ้นด้านบน