ปภ.เตือน 12 จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับฝนตก 16-20 ม.ค.นี้

ปภ.เตือน 12 จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับฝนตก 16-20 ม.ค.นี้

ปภ.เตือน 12 จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับฝนตก 16-20 ม.ค.นี้

รูปข่าว : ปภ.เตือน 12 จังหวัดภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับฝนตก 16-20 ม.ค.นี้

ปภ.ส่วนกลางแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ และมีคำสั่งให้ทางจังหวัด และ ปภ.จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกลงมาเติมในวันที่ 16-20 มกราคมนี้

เมื่อวานนี้ (15 ม.ค.2560) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีโทรสารด่วนที่สุดแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคมนี้ บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต พัทลุง กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะวันที่ 16-18 มกราคม ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ดังนี้ จ.ชุมพร เฝ้าระวังที่ อ.หลังสวน พะโต๊ะ และละแม ส่วน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เสี่ยง คือ อ.ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก ส่วน จ.นครศรีธรรมราช เฝ้าระวัง 9 อำเภอ ขนอม สิชล นบพิตำ พิปูน พรหมคีรี ลานสกา ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ และชะอวด ขณะที่ จ.พัทลุง ให้เฝ้าระวัง อ.ป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา และตะโหมด รวมทั้ง อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ขณะเดียวกัน ปภ.ส่วนกลางยังมีคำสั่งให้ทางจังหวัด และปภ.จังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วย โดยเน้นย้ำให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย สถานที่ปลอดภัย จุดอพยพ จุดพักพิง ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายอาสาสมัคร แจ้งเตือนผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน รวมทั้งเตรียมสถานที่ปลอดภัย จุดอพยพ จุดพักพิง และให้ทางจังหวัดรายงานผลการแจ้งเตือนไปยัง ปภ.ส่วนกลางด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมเรือ รถ และเครื่องจักรกลให้พร้อมสนับสนุนงานของจังหวัด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานผลไปยังส่วนกลางด้วยเช่นกัน

 

กลับขึ้นด้านบน