ชุมชนบางบัวรื้อย้ายบ้าน 40 หลัง เฟสแรก ภายในเดือน ม.ค.60

ชุมชนบางบัวรื้อย้ายบ้าน 40 หลัง เฟสแรก ภายในเดือน ม.ค.60

ชุมชนบางบัวรื้อย้ายบ้าน 40 หลัง เฟสแรก ภายในเดือน ม.ค.60

รูปข่าว : ชุมชนบางบัวรื้อย้ายบ้าน 40 หลัง เฟสแรก ภายในเดือน ม.ค.60

พม.จัดกิจกรรมย้ายบ้านจากชุมชนเก่าของวัดบางบัว เพื่อขอความร่วมมือประชาชนในการสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดระเบียบชุมชนริมคลอง

ชุมชนวัดบางบัว เขตจตุจักร ตั้งอยู่ริมคลองลาดพร้าวตรงข้ามวัดบางบัว พื้นที่ด้านหน้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 3 ไร่ จำนวน 104 ครัวเรือน สร้างบ้านอยู่บนบก 61หลัง อยู่ในน้ำ 43 หลัง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้าพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามมาตรการจัดระเบียบชุมชนริมคลอง แม้จะมีประชาชนเข้าร่วม 66 ครัวเรือน ในการย้ายพื้นที่เพื่อสร้างบ้านหวังใหม่

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและเจ้าพระยา เปิดเผยว่า งาน "ขยับพื้นที่เพื่อบ้านหลังใหม่ เพิ่มพลังใจให้กับชาวชุมชนวัดบางบัว" เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมีส่วนร่วมที่จะทำให้เป็นพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ระหว่างรัฐและชาวชุมชน

ชุมชนวัดบางบัวเข้าร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นมา ได้รับสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ค่าเช่าทั้งโครงการ ตารางวาละ 2.25 บาทต่อเดือน ระยะเวลาในการเช่า 30 ปี แบ่งแปลงที่ดินได้จำนวน 96 แปลง ขนาดเนื้อที่ต่อแปลง 10.5 ตารางวา

โดยได้รับงบสนับสนุนด้านสาธารณูปโภครวม 3,300,000 บาท งบอุดหนุน รวม 1,650,000 บาท งบช่วยเหลือ รวม 4,752,000 บาท เสนอขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย รวม 25,166,100 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 34,868,100 บาท ชุมชนวัดบางบัว เริ่มรื้อย้ายบ้านตั้งแต่วันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายจะรื้อย้ายบ้านเฟสแรกจำนวน 40 หลังคาเรือน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

 

กลับขึ้นด้านบน