แบงก์รัฐเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเอสเอ็มอีใต้

แบงก์รัฐเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเอสเอ็มอีใต้

แบงก์รัฐเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเอสเอ็มอีใต้

รูปข่าว : แบงก์รัฐเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเอสเอ็มอีใต้

กระทรวงการคลังเตรียมสรุปมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หลังธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทยอยส่งแผนการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่เอสเอ็มอีแบงก์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ สัปดาห์นี้

วันนี้ (16 ม.ค.2560) นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ซึ่งบางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายว่าจากการประเมินความเสียหายผู้ประกอบการ เบื้องต้น 8,000 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาท โดยเตรียมออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟท์โลน วงเงินรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังพิจารณา พร้อมเตรียมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์นี้ โดยมีวงเงิน 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ ปรับค่างวด พักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นนาน 6 เดือน ขึ้นอยู่กับกรณีและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและอนุมัติเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักร กรณีเร่งด่วน โดยผ่อนชำระเพียงดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินผู้ประสบภัย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาสาขาธนาคารได้รับผลกระทบ 17 สาขาใน 11 จังหวัด จากการสำรวจเบื้องต้นมีลูกค้า 4 แสนรายที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นมูลค่าสินเชื่อประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยธนาคารมีมาตรการในการช่วยเหลือ โดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยเพิ่มวงเงินสินเชื่อบุคคลธรรมดาหรือสินเชื่อประชารัฐเพื่อแก้ปัญหารายละ 50,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินเดิม ส่วนลูกค้าที่เป็นเอสเอ็มอีสามารถกู้ได้ร้อยละ 10 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันและมีดอกเบี้ยพิเศษในปีแรกหรือ 0 เปอร์เซ็นต์ทั้ง 2 กรณี

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สมาคมธนาคารไทย บสย. รวมทั้งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยกองทุนนี้จะช่วยเอสเอ็มอีที่มีอยู่ พัฒนาตัวเองและยกระดับธุรกิจให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐ เบื้องต้นสถาบันการเงินเตรียมวงเงินดำเนินการ 20,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน