กสท.ให้ทุกช่องออกรายการปกติ หลังครบ 100 วันการเสด็จสวรรคต

กสท.ให้ทุกช่องออกรายการปกติ หลังครบ 100 วันการเสด็จสวรรคต

กสท.ให้ทุกช่องออกรายการปกติ หลังครบ 100 วันการเสด็จสวรรคต

รูปข่าว : กสท.ให้ทุกช่องออกรายการปกติ หลังครบ 100 วันการเสด็จสวรรคต

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรให้ทุกช่องนำรายการปกติมาออกอากาศได้/ส่วนผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศให้แต่งกายสีสุภาพ ติดสัญลักษณ์ไว้ทุกข์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (17 ม.ค.2560) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในการออกอากาศกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต หลังครบ 100 วัน โดยที่ประชุม กสท.เห็นควรให้ทุกช่องนำรายการปกติมาออกอากาศได้ และจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ กสท.อย่างเคร่งครัด และควรสอดแทรกรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ส่วนผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศให้แต่งกายสีสุภาพ เหมาะสม ติดสัญลักษณ์ไว้ทุกข์ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สำหรับผู้ร่วมรายการให้แต่งการลักษณะสุภาพและใช้สีเหมาะสม ส่วนสัญลักษณ์หรือโลโก้สถานีให้ใช้โทนตามปกติ อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ การโฆษณาให้ยึดตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่ออกอากาศ ส่วนการแจ้งเปลี่ยนผังรายการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ พร้อมทั้งให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเชื่อมโยงสัญญาณรายการศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกวันศุกร์ ในเวลาเดียวกันอย่างเคร่งครัด

กลับขึ้นด้านบน