"ยิ่งลักษณ์" ชี้คณะกรรมการ ปยป.ต้องเป็นกลาง แนะดึงนักวิชาการ-บุคคลที่สังคมยอมรับเข้าร่วม

"ยิ่งลักษณ์" ชี้คณะกรรมการ ปยป.ต้องเป็นกลาง แนะดึงนักวิชาการ-บุคคลที่สังคมยอมรับเข้าร่วม

"ยิ่งลักษณ์" ชี้คณะกรรมการ ปยป.ต้องเป็นกลาง แนะดึงนักวิชาการ-บุคคลที่สังคมยอมรับเข้าร่วม

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์" ชี้คณะกรรมการ ปยป.ต้องเป็นกลาง แนะดึงนักวิชาการ-บุคคลที่สังคมยอมรับเข้าร่วม

"ยิ่งลักษณ์" อดีตนายกรัฐมนตรีใช้สิทธิ์ยื่นเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลังให้ชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 35,000 ล้านบาทแล้ว ยืนยันพร้อมสนับสนุนคณะกรรมการ ป.ย.ป.สร้างความปรองดอง แต่ต้องอยู่เป็นพื้นฐานความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

วันนี้ (20 ม.ค.2560) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารับฟังการไต่สวนพยานจำเลย นัดที่ 9 คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเหตุให้รัฐเสียหายว่า ได้ใช้สิทธิ์ยื่นเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของกระทรวงการคลังให้ชดใช้ความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 35,000 ล้านบาทแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาล

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังกล่าวว่า ยินดีให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง ตามหลักนิติธรรมทางสากล และต้องเป็นธรรมสำหรับทุกคน ทั้งนี้มองว่าโครงสร้างของ ป.ย.ป. ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความเป็นกลาง โดยเฉพาะนักวิชาการและผู้ที่สังคมให้การยอมรับเพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อให้ ป.ย.ป.เป็นที่ยอมรับ พร้อมยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการสร้างความปรองดอง และเชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงไม่ปฏิเสธเช่นกัน น.ส.ระบุว่า เร็วเกินไปที่จะกังวลว่าการสร้างความปรองดองจะกระทบกับโรดแมปการเลือกตั้งหรือไม่ แต่ต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการสร้างความปรองดองด้วย

ขณะที่นายภูมิธรรม เวชยชัย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยได้หารือกันเบื้องต้นแล้วยืนยันไม่ปฏิเสธการสร้างความปรองดอง แต่ต้องการให้คำนึงว่าพรรคการเมืองไม่ใช่ความขัดแย้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศ เพราะการสร้างความปรองดองจะสำเร็จได้ต้องมีหลายภาคส่วนด้วยกัน ทั้งพรรคการเมือง ส่วนราชการ และการอำนวยความยุติธรรม ขณะเดียวเชื่อว่าการให้พรรคการเมืองร่วมลงสัตยาบันเพียงอย่างเดียว ไม่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ พร้อมเสนอแนะให้นำข้อมูลของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือ คอป.มาพิจารณาด้วย

ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้แกนนำพรรค คือ นายโภคิน พลกุล นายชัยเกษม นิติสิริ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา และนายชูศักดิ์ ศิรินิล ศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดอง

กลับขึ้นด้านบน