น้ำ 5 เขื่อน จ.นครราชสีมา เหลือร้อยละ 44 แจ้งเกษตรงดทำนาปรัง

น้ำ 5 เขื่อน จ.นครราชสีมา เหลือร้อยละ 44 แจ้งเกษตรงดทำนาปรัง

น้ำ 5 เขื่อน จ.นครราชสีมา เหลือร้อยละ 44 แจ้งเกษตรงดทำนาปรัง

รูปข่าว : น้ำ 5 เขื่อน จ.นครราชสีมา เหลือร้อยละ 44 แจ้งเกษตรงดทำนาปรัง

สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้ง 5 แห่ง จ.นครราชสีมา มีระดับกักเก็บเฉลี่ยเพียงร้อยละ 44 แต่สำนักชลประทานที่ 8 ระบุว่า จะเน้นบริหารจัดการเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ขณะที่ชาวนาจ.ศรีสะเกษ ต้องปรับลดพื้นที่ทำนาปรังเพื่อลดความเสี่ยงโดยหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

วันนี้ (22 ม.ค.2560) ชาวนาตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ ต้องปรับลดพื้นที่ทำนาปรัง หลังชลประทานแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรให้ลดพื้นที่ทำนาตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เพราะต้องเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยเกษตรกรบางส่วนได้หันมาปลูกมันสำปะหลังในที่นา ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยง

ส่วนระดับน้ำมูล จ.อุบลราชธานี ที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลดีต่อชาวบ้านตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ต่างออกมางมหอยกาบ หรือ หอยเล็บม้าเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสามารถรายได้วันละ 200-300 บาท

ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้ง 5 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง โดยขณะนี้มีระดับน้ำเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 44 ของความจุกักเก็บ ทั้งเขื่อนลำตะคอง, เขื่อนมูลบน,เขื่อนลำแชะ,เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนลำปลายมาศ แต่สำนักชลประทานที่ 8 เชื่อว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยจะเน้นบริหารจัดการเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคเป็นหลักและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงปลายเดือน ก.พ.เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเต็มตัวในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือน พ.ค.

กลับขึ้นด้านบน