เอกชนคาดงบฯ จังหวัดแสนล้านเบิกจ่ายเดือน ก.พ. นี้

เอกชนคาดงบฯ จังหวัดแสนล้านเบิกจ่ายเดือน ก.พ. นี้

เอกชนคาดงบฯ จังหวัดแสนล้านเบิกจ่ายเดือน ก.พ. นี้

รูปข่าว : เอกชนคาดงบฯ จังหวัดแสนล้านเบิกจ่ายเดือน ก.พ. นี้

หลังจากที่ ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจในประเทศ วงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเอกชนระบุว่า จะช่วยให้เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัวได้ คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน ก.พ.

วันนี้ (22 ม.ค.2560) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ระบุว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดวงเงิน 100,000 ล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคให้ขยายตัวได้ เนื่องจากมีหลายภาคส่วนร่วมกันพิจารณาและเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร ท่องเที่ยว การค้า และโลจิสติกส์ ซึ่งสำนักงบประมาณมีการกลั่นกรองโครงการและเสนอ ครม.เห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะต้องเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมช.) พิจารณาคาดว่าจะสามารถนำงบประมาณมาใช้ได้ในเดือน ก.พ.นี้

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่า ที่ผ่านมามี 18 กลุ่มจังหวัดได้เสนอของบประมาณมาทั้งสิ้นกว่า 170,000 ล้านบาท แต่มีการกรั่นกรองและพิจารณาคำขอเหลือ 110,000 ล้านบาท ครอบคลุมการพิจารณากลุ่มจังหวัด การยกระดับธุรกิจขนาดย่อม โดยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะได้วงเงินที่ใกล้เคียงกันคือ 4,000 - 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2560 วงเงิน 190,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบงบประมาณตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ วงเงิน 115,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 80,000 ล้านบาท กองทุนพัฒนา เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท และงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในปนะเทศ 15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงบฯ อื่นๆ เช่นงบกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย งบกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น

 

กลับขึ้นด้านบน