"คสช." สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีพระบรมศพ

"คสช." สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีพระบรมศพ

"คสช." สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีพระบรมศพ

รูปข่าว : "คสช." สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีพระบรมศพ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งการทุกส่วนเตรียมความพร้อม งานพระราชพิธีพระบรมศพ พร้อมเร่งทำความเข้าใจในมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐบาล

วันนี้ (23 ม.ค.2560) ในการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ที่มี พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ในฐานะรองเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม มีการหารือในภารกิจสำคัญ คือ การเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพ โดยให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีในด้านต่างๆ ศึกษาโบราณราชประเพณี จัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในบางส่วนแล้ว เช่น การปรับสถานที่ การบวงสรวงขอขมา "ราชรถ-ราชยาน"ก่อนการบูรณะ และการจัดเตรียมบุคลากร

ส่วนการช่วยคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นั้น ให้คงความต่อเนื่อง ด้วยการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู นอกจากนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และหน่วยงานในพื้นที่ได้เผยแพร่ และชี้แจงมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายรัฐ

รองเลขาธิการ คสช. ยังกำชับในที่ประชุมในการใช้กลไก กกล.รส. สร้างการรับรู้และเผยแพร่แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนตามแนวทางต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน