เฝ้าระวัง 8 พฤติกรรมสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดปัจจัยเสี่ยงเจ็บป่วย

เฝ้าระวัง 8 พฤติกรรมสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดปัจจัยเสี่ยงเจ็บป่วย

เฝ้าระวัง 8 พฤติกรรมสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดปัจจัยเสี่ยงเจ็บป่วย

รูปข่าว : เฝ้าระวัง 8 พฤติกรรมสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดปัจจัยเสี่ยงเจ็บป่วย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลดปัจจัยเสี่ยงก่อโรค จากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เน้นหนัก 8 ด้านคือน้ำดื่มน้ำใช้ อาหารการกิน วิธีเก็บอาหารสด วิธีการล้างมือ การขับถ่ายอุจจาระ พร้อมส่งทีม อสม.ลงพื้นที่ 12 จว.

วันนี้ (23 ม.ค.2560) นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ หรือ สบส. ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจน้ำท่วมสถานพยาบาลในภาคใต้ กล่าวว่า ขณะนี้ สบส.เร่งฟื้นฟูชุมชนและสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อแก้ไขป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม โดยกองสุขศึกษาได้จัดระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประสบภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดที่น้ำลดแล้ว  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวการก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

 

 

นายแพทย์ประภาส กล่าวว่า  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะเน้นหนักพฤติกรรม 8 เรื่อง ได้แก่ การใช้น้ำอุปโภคและบริโภค การบริโภคอาหาร การเก็บรักษาอาหารสดไว้บริโภค การล้างมือ การกำจัดอุจจาระ การกำจัดขยะ การดูแลความสะอาดหลังสัมผัสน้ำท่วม และพฤติกรรมการป้องกันยุงกัด ซึ่งแต่ละพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย เช่น ภายหลังน้ำท่วมขังลดลง บางพื้นที่อาจมียุงจำนวนมาก แต่ประชาชนบางคนไม่ป้องกันยุงกัดให้ถูกวิธีเช่นนอนในมุ้ง เนื่องจากคิดว่าการเปิดพัดลมไล่ยุงคงเพียงพอแล้ว ซึ่งจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นต้น

ทั้งนี้สบส.จะส่งแบบสอบถาม ไปยังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ คือเขต 5 จ.ราชบุรี เขต11จ.นครศรีธรรมราชและเขต 12จ.สงขลา กระจายลงพื้นที่ให้ อสม. เป็นผู้สำรวจทุกหลังคาเรือน จากนั้นจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน