กกจ.ย้ำต่ออายุแรงงานต่างด้าวรอบสุดท้ายถึง 31 มี.ค.นี้

กกจ.ย้ำต่ออายุแรงงานต่างด้าวรอบสุดท้ายถึง 31 มี.ค.นี้

กกจ.ย้ำต่ออายุแรงงานต่างด้าวรอบสุดท้ายถึง 31 มี.ค.นี้

รูปข่าว : กกจ.ย้ำต่ออายุแรงงานต่างด้าวรอบสุดท้ายถึง 31 มี.ค.นี้

กรมการจัดหางาน ประกาศผ่อนผันและต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ จะเป็นครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ แนะนายจ้างดำเนินการให้ถูกต้อง

วันนี้(23ม.ค.2560) นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า จากมติคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เห็นชอบขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่อยู่ระหว่างผ่อนผัน เพื่อขยายสิทธิการทำงานอยู่ในราชอาณาจักร์ไทยออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

โดยกรมการจัดหางาน จะผ่อนผันต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ ซึ่งมีกว่า 100,000 คน เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเปิดให้ขึ้นทะเบียนวันที่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.นี้เท่านั้น หากไม่ไปดำเนินการตามกำหนด จะต้องถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติภายในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หากไม่ดำเนินการก็จะถูกดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกันในส่วนของประเทศต้นทางโดยเฉพาะทางการเมียนมา และกัมพูชาได้ประสานผ่านทูตแรงงานหลายครั้ง ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่ง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการแรงงาน กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในของประเทศไทยให้แล้วเสร็จโดยไม่ต้องไปรอประเทศต้นทาง เพื่อให้มีการนำเข้าแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยเอาจริงกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

นายสิงหเดช  อธิบายว่าที่ผ่านมาการเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์สัญชาตินั้น กรมการจัดหางานทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่การตรวจสัญชาติเป็นเรื่องของประเทศต้นทาง ซึ่งกรมการจัดหางานเราทำได้เพียงการดูแลควบคุมไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงเท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน