ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วม

ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วม

ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วม

รูปข่าว : ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วม

ปภ.ออกประกาศเตือนทั้ง 10 จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วม พร้อมวางแผนในการช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนที่ประสบภัย หลังน้ำลดแล้ว

เมื่อวานนี้ (24 ม.ค.2560) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานแจ้งเตือน 10 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ประจำจุดเสี่ยง ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ส่วนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง รวม 272 หลัง รัฐบาลมีแนวคิดนำแบบแปลนบ้าน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ขณะที่บ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน รวม 9,577 หลัง แยกเป็นเสียหายเล็กน้อย คือโครงสร้างเสียหายต่ำกว่าร้อยละ 30, เสียหายมาก โครงสร้างเสียหาย ร้อยละ 30-70 จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะซ่อมแซมตามสภาพเดิม หรือเสริมโครงสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
มีทหาร อาชีวศึกษา เครือข่ายช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของบ้านร่วมตัดสินใจและซ่อมแซมร่วมกัน

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน