สธ.พบ "ส้ม" มีสารพิษตกค้าง 9 ชนิด แนะถูผิวส้มขณะล้าง 2 นาที

สธ.พบ "ส้ม" มีสารพิษตกค้าง 9 ชนิด แนะถูผิวส้มขณะล้าง 2 นาที

สธ.พบ "ส้ม" มีสารพิษตกค้าง 9 ชนิด แนะถูผิวส้มขณะล้าง 2 นาที

รูปข่าว : สธ.พบ "ส้ม" มีสารพิษตกค้าง 9 ชนิด แนะถูผิวส้มขณะล้าง 2 นาที

ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย แต่ข้อมูลการสุ่มตรวจสถานการณ์ผักและผลไม้ พบว่ายังมีสารพิษตกค้างหลายชนิด โดยเฉพาะส้มที่มีสารพิษตกค้างมากถึง 9 ชนิด

วันนี้ (25 ม.ค.2560 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมแก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สด ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขเป็นประธาน มีการเปิดเผยข้อมูลการสุ่มตรวจสถานการณ์ผักและผลไม้ ช่วงวันที่ 14 ธ.ค. 2559 - วันที่ 5 ม.ค. 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสุ่มสำรวจจากตลาดค้าส่งของประเทศไทยพบว่า ผลไม้สดที่ตรวจพบสารพิษตกค้างหลายชนิด ได้แก่ ส้ม พบสารพิษ 9 ชนิด แก้วมังกร พบสารพิษ 2 ชนิด ฝรั่ง พบสารพิษ 2 ชนิด มะม่วง พบสารพิษ 1 ชนิด และมะละกอ พบสารพิษ 1 ชนิด

ส่วนการตรวจผัก พบว่า พริก มีสารพิษตกค้างมากที่สุดถึง 9 ชนิด ผักคะน้า พบสารพิษ 4 ชนิด และผัดกาดขาวพบสารพิษ 1 ชนิด 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้การสุ่มตรวจผลไม้ ได้แก่ ส้ม มะม่วง ฝรั่ง เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย แก้วมังกร และชมพู่ จำนวน 99 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 59 ตรวจไม่พบและไม่เกินค่ากำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2554 และมาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) แต่ผลไม้สดที่มีอัตราการตรวจพบการตกค้างมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ส้ม แก้วมังกร ชมพู่ และลำไย ชนิดสารตกค้างที่มีอัตราการตรวจพบในผลไม้สดสูง คือ carbendazim ร้อยละ 34 และ cypermethrin ร้อยละ 23

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ส้มเป็นผลไม้มงคลที่จะมอบให้แก่กันในเทศกาลตรุษจีน แต่ส้มมีสารพิษตกค้างมากที่สุด โดยเฉพาะไซเปอร์เมทริน(Cypermethrin) ซึ่งเป็นสารที่ไม่ดูดซึม

ดังนั้น ก่อนรับประทานควรล้างด้วยการแช่น้ำ โดยนำมาใส่ในตะกร้าหรือตะแกรงโปร่ง เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ ระหว่างล้างให้ใช้มือถูไปมาบนผิวส้ม นานประมาณ 2 นาที ส่วนผักคะน้า ผักกาดขาว ต้องแกะกลีบออกจากต้น คลี่ใบออก ก่อนจะนำมาแช่น้ำและทำเช่นเดียวกับการล้างผลไม้

กลับขึ้นด้านบน