นายกฯขอโอกาส ป.ย.ป.ทำงาน ก่อนวิพากษ์วิจารณ์

นายกฯขอโอกาส ป.ย.ป.ทำงาน ก่อนวิพากษ์วิจารณ์

นายกฯขอโอกาส ป.ย.ป.ทำงาน ก่อนวิพากษ์วิจารณ์

รูปข่าว : นายกฯขอโอกาส ป.ย.ป.ทำงาน ก่อนวิพากษ์วิจารณ์

ป.ย.ป.เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ขณะที่ นายกฯขอทุกฝ่ายให้โอกาสทำงาน ก่อนการวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้า และย้ำสังคมออนไลน์ไม่ควรขยายประเด็นให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย

วันนี้ (28 ม.ค.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกฝ่ายรอกระบวนการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองหน้า และกล่าวย้ำให้คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ทำงานก่อน แทนการวิพากษ์วิจารณ์

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ยังขอให้คนไทยรักศักดิ์ศรีประเทศ และใช้กระบวนการยุติธรรมตัดสินการกระทำความผิด แทนการตัดสินกันเองและขยายความจนกลายเป็นความผิดส่วนบุคคล หรือองค์กรของรัฐบาล พร้อมทั้งขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสังคมออนไลน์ ตระหนักถึงจิตสำนึกความเป็นคนไทยและรักประเทศ ด้วยวิธีที่ถูก แทนการขยายประเด็นจนเกิดความเสียหาย

 

กลับขึ้นด้านบน