กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน 5" ให้เด็ก 3 จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน 5" ให้เด็ก 3 จชต.

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน 5" ให้เด็ก 3 จชต.

รูปข่าว : กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดโครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน 5" ให้เด็ก 3 จชต.

กอ.รมน.ภาค4 สน.จัดโครงการติวข้น..ค้นฝัน 5 เพื่อเพิ่มทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (28 ม.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดกิจกรรม โครงการ "ติวข้น...ค้นฝัน 5" เพื่อเพิ่มทักษะการทำข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดังนี้


1. จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมแสงเทียน รร.คณะราษฎร์บำรุง วิชา สังคม จำนวนนักเรียน 186 คน

2. จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบจมราชูทิศ จำนวน วิชา ภาษาอังกฤษ นักเรียน 67 คน

3. จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส วิชาภาษาไทย จำนวนนักเรียน 124 คน
รวมนักเรียน 377 คน โดยนักเรียนให้ความสนใจในวิชาที่ติวเป็นอย่างมาก รวมถึงอาจารย์ยังได้แนะนำการทำประวัติและผลงานส่วนตัวในการสอบสัมภาษณ์ด้วย

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน