จัดโซนนิ่งแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโรคเท้าช้าง - วัณโรค - คุมกำเนิด

จัดโซนนิ่งแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโรคเท้าช้าง - วัณโรค - คุมกำเนิด

จัดโซนนิ่งแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโรคเท้าช้าง - วัณโรค - คุมกำเนิด

รูปข่าว : จัดโซนนิ่งแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโรคเท้าช้าง - วัณโรค - คุมกำเนิด

กระทรวงแรงงานกำหนดมาตรการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติ และมาตรการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเท้าช้าง

วันนี้ (30 ม.ค.2560) ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายหรือ อกคร. ซึ่งมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าแนวทางการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติที่จะให้ 2 จังหวัดนำร่อง คือ จ.สมุทรสาคร และ จ.ระนอง กำหนดมาตรการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติ และมาตรการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชน หรือการจัดโซนนิ่งแรงงานข้ามชาติ เพื่อแก้ปัญหาโรคเท้าช้าง วัณโรค และปัญหาการคุมกำเนิด รวมถึงปัญหาการจัดการสภาพแวดล้อม เช่น ขยะของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร ได้กำหนดบ้านเอื้ออาทร ใน ต.ท่าจีน อ.เมือง เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสามารถรองรับได้ 10,000 คน แต่จำนวนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดมีมากเกือบ 300,000 คน จึงจัดทำแผนจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนอีก 5 แห่ง อาทิ ชุมชนคลองครุ ชุมชนวัดหนองนางหงษ์ เพื่อรองรับแรงงานข้ามชาติ

ส่วน จ.ระนองได้กำหนดให้ชุมชนแพใหม่และชุมชนปากคลอง เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติ พร้อมจัดทำแผนก่อสร้างอาคารชุด เพื่อรองรับแรงงานข้ามชาติที่มีกว่า 68,000 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นำร่องอีก 11 จังหวัด จัดส่งแผนความคืบหน้าการจัดระเบียบและกำหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติ ต่อกระทรวงแรงงาน ภายในเดือนเมษายนนี้

 

กลับขึ้นด้านบน