เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 4 "ม.ล.ปนัดดา" รวยสุด 1,315 ล้านบาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 4 "ม.ล.ปนัดดา" รวยสุด 1,315 ล้านบาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 4 "ม.ล.ปนัดดา" รวยสุด 1,315 ล้านบาท

รูปข่าว : เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 4 "ม.ล.ปนัดดา" รวยสุด 1,315 ล้านบาท

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 คน ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินมากที่สุดราว 1,315 ล้านบาท

วันนี้ (31 ม.ค.2560) ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 คน ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรี 3 คน แรกใน ครม.ประยุทธ์ 4 ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2559 ซึ่งมีทรัพย์สินมากที่สุด คือ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินรวม 1,315 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

รองลงมาคือ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินราว 246 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1.5 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินราว 244 ล้านบาท , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สินราว 214 ล้านบาท มีหนี้สิน 6.6 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 207 ล้านบาท

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สินราว 186 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน, นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สินราว 149 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน, นายสนธิรัตน์ สนธิวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สินราว 113 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินราว 91 ล้านบาท มีหนี้สิน 17 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินราว 73 ล้านบาท

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินราว 88 ล้านบาท มีหนี้สินราว 6 ล้านบาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินราว 82 ล้านบาท

ขณะที่รัฐมนตรีใน ครม.ประยุทธ์ 4 ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ นาย สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สิน ราว 27 ล้านบาท มีหนี้สิน 1.7 บาท โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินราว 25 ล้านบาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน