ศูนย์ฯโรคอุบัติใหม่เสนอให้เพิ่มส่วนผสมวิตามินบี 1 ในอาหารจำพวกแป้ง

ศูนย์ฯโรคอุบัติใหม่เสนอให้เพิ่มส่วนผสมวิตามินบี 1 ในอาหารจำพวกแป้ง

ศูนย์ฯโรคอุบัติใหม่เสนอให้เพิ่มส่วนผสมวิตามินบี 1 ในอาหารจำพวกแป้ง

รูปข่าว : ศูนย์ฯโรคอุบัติใหม่เสนอให้เพิ่มส่วนผสมวิตามินบี 1 ในอาหารจำพวกแป้ง

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงให้อาหารจำพวกแป้ง ต้องมีส่วนผสมของวิตามินบี 1 หลังพบว่าการติดเชื้อบางประเภท หากขาดวิตามินบี 1 จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและหัวใจวายเฉียบพลันได้

วันนี้ (31 ม.ค.2560) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมการป้องกันโรค เช่น สามารถตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และวินิจฉัยคนไข้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สรายแรกในปี 2559

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ยังสามารถชี้ภัยของประเทศเรื่องความผิดปกติทางโภชนาการในปี 2558-2559 ใน จ.บึงกาฬ ระนอง ที่ทำให้คนปกติเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายและแขนขาอัมพาต โดยจากการตรวจสอบสาเหตุ พบว่าการขาดวิตามิน บี 1 ทำให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อมีอาการรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายให้อาหารจำพวกข้าว ก๋วยเตี๋ยว และแป้งขนมปัง ต้องผสมวิตามินบี 1 เพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ และป้องกันภาวะการขาดวิตามินบี 1

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน