"ฟลัดเวย์"ภาคใต้มาแน่- ไฟเขียวงบก้อนแรก 1,537 ล้านบาทฟื้นน้ำท่วม

"ฟลัดเวย์"ภาคใต้มาแน่- ไฟเขียวงบก้อนแรก 1,537 ล้านบาทฟื้นน้ำท่วม

"ฟลัดเวย์"ภาคใต้มาแน่- ไฟเขียวงบก้อนแรก 1,537 ล้านบาทฟื้นน้ำท่วม

รูปข่าว : "ฟลัดเวย์"ภาคใต้มาแน่- ไฟเขียวงบก้อนแรก 1,537 ล้านบาทฟื้นน้ำท่วม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรน้ำท่วมภาคใต้แล้ว โดยพล.อ.ประยุทธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมปรับพื้นที่ เพื่อรองรับฟลัดเวย์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (31ม.ค.2560) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2560 จำนวน 1,537 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560 โดยจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร การฟื้นฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง รวมถึงการซ่อมแซมโครงสร้างชลประทาน และการพักหนี้

พร้อมขยายระยะเวลาการชำระหนี้ 6 เดือนให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้กับสหกรณ์ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกบี้ยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี

ด้านพันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการสร้างฟลัดเวย์ สำหรับพื้นที่สาธารณะสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายผังเมือง แต่หากเป็นพื้นที่เอกชนอาจใช้วิธีการเวนคืน

 นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 และอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 157 ล้านบาทเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันภาคเหนือในพื้นทีเป้าหมาย 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่อง
สอนและตาก

 

กลับขึ้นด้านบน