ธุรกิจ "Airbnb" สะเทือนโรงแรมไทย ?

ธุรกิจ "Airbnb" สะเทือนโรงแรมไทย ?

ธุรกิจ "Airbnb" สะเทือนโรงแรมไทย ?

รูปข่าว : ธุรกิจ "Airbnb" สะเทือนโรงแรมไทย ?

Airbnb เหมือนเป็นต้นแบบธุรกิจ "มีห้องว่างอย่านิ่งดูดาย ขึ้นโลกออนไลน์ให้ผู้คนเช่า" นั่นหมายถึง ผู้ให้เช่าสามารถนำห้องว่างมาเปิดให้ผู้อื่นเช่า โดย Airbnb จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้นหา

ธุรกิจ Airbnb ขยายตัวกว่า 150% ต่อปี ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2010 หรือ 2553 และ ปัจจุบัน Airbnb มีห้องพักในระบบที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 2 ล้านห้องใน 190 ประเทศทั่วโลก จึงสะท้อนภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb โดยที่พักมีราคาต่ำและส่วนใหญ่เป็นประเภท 1 ห้องนอน ทำให้ Airbnb เป็นกลุ่มที่เข้ามาแข่งขันกับโรงแรมระดับกลาง-ล่างโดยตรง

คำถามก็คือ ธุรกิจโรงแรมไทย จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ?

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า ธุรกิจโรงแรมในไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะราคาโรงแรมในไทยใกล้เคียงกับ Airbnb ทำให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกพักในโรงแรมมากกว่า เช่น ราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรม 3 ดาวใกล้กับสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทต่อคืน ขณะที่ราคาห้องพัก Airbnb ประมาณ 2,000 บาทต่อคืน หรือในเชียงใหม่ ราคาของห้องพักทั้ง 2 ประเภท ก็ใกล้เคียงกัน 1,500-2,000 บาทต่อคืน

ส่วนกลุ่มลูกค้า Airbnb เป็นคนละกลุ่มกับนักท่องเที่ยวหลักที่เข้าพักโรงแรมในไทย เพราะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย เช่น ชาวจีน ที่นิยมเข้าพักโรงแรม

ด้าน นายศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย มีความเห็นที่สอดคล้องกัน

แต่ ศูนย์อีไอซี รายงานว่า Airbnb มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเริ่มหันมาใช้ Airbnb มากขึ้นกว่า 1 ล้านคน โดยข้อมูลของศูนย์ข่าวสารประเทศจีนที่ระบุว่าชาวจีนกว่า 500 ล้านคนได้เคยใช้บริการนี้ ขณะที่ห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยปัจจุบันมีจำนวนห้องพักในกรุงเทพฯ กว่า 9,000 ห้องภาครัฐจึงควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการควบคุมธุรกิจ Airbnb ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อการท่องเที่ยวโดยรวม โดยต้องครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเก็บภาษี หรือ การกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการปล่อยเช่าห้องพัก

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน