"นายกรัฐมนตรี" คาดหวัง 20 ปีเห็นผลสำเร็จ ป.ย.ป.

"นายกรัฐมนตรี" คาดหวัง 20 ปีเห็นผลสำเร็จ ป.ย.ป.

"นายกรัฐมนตรี" คาดหวัง 20 ปีเห็นผลสำเร็จ ป.ย.ป.

รูปข่าว : "นายกรัฐมนตรี" คาดหวัง 20 ปีเห็นผลสำเร็จ ป.ย.ป.

พล.อ.ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะประชุม ป.ย.ป. ย้ำความสำคัญของการสร้างอนาคตร่วมกันแล้ว แต่ยังปฏิเสธข้อสังเกตว่า การตั้ง ป.ย.ป.เพื่อทอดเวลาของรัฐบาลต่อไป

วันนี้ (1 ก.พ.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับแม่น้ำ 5 สาย โดยย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการทำเพื่ออนาคต เพื่อการปฏิรูปประเทศไปข้างหน้า ซึ่งต้องได้ผลเป็นรูปธรรมและสำเร็จใน 20 ปี

พร้อมระบุ หลังการประชุมว่า วันนี้แม่น้ำทั้ง 5 สายมีเป้าหมายเดียวกัน แต่การทำงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีความขัดแย้งกันสูง เช่น การแก้ปัญหาน้ำ ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจไปพร้อมกัน การทำงานจึงต้องบูรณาการร่วมกัน พร้อมยืนยันว่า สิ่งที่ทำทั้งหมดนี้เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลหน้า ไม่ใช่เพื่อทอดเวลาของรัฐบาลนี้ให้ยาวออกไป

ด้านร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระบุว่า การประชุมวันนี้ได้ข้อสรุป 27 วาระเร่งด่วนการปฏิรูปประเทศ จากการจัดความสำคัญเร่งด่วนของ สปท.

ขณะที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ระบุว่า ภารกิจของ สนช.หลังจากนี้คือการพิจารณาร่างกฎหมายจาก 3 แหล่ง คือกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ และกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการออกมาให้แล้วเสร็จ เช่น พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ และกฏหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ

นอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่สปท.เสนอมา เช่น ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.ที่กำลังเป็นประเด็นคัดค้านของกลุ่มองค์กรสื่อขณะนี้

 

กลับขึ้นด้านบน