กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

รูปข่าว : กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำในเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อเร่งเติมน้ำในเขื่อนสำคัญทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร

วันนี้(2 ก.พ.2560) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนเติมน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง บรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ ส่วนภาคอีสานวางแผนเติมน้ำใน 5 เขื่อนหลัก คือเขื่อนลำตะคอง ลำนำลอง พระเพลิง มูลบน และเขื่อนลำแซะ ภาคกลาง เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ ขณะที่ภาคใต้ซึ่งเพิ่งจะมีฝนตกไปจะเฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อนบางลาง

ขณะนี้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนเร็ว 2 หน่วย คือจังหวัดนครสวรรค์ และนครราชสีมา ติดตามสภาพอากาศเป็นรายสัปดาห์ เพื่อขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง และหลังจากนี้ จะเพิ่มหน่วยปฏิบัติการให้ถี่ขึ้นและจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศโดยจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงถึงเดือนมีนาคม

กลับขึ้นด้านบน