กรมอุทยานฯ ประกาศขึ้นราคาค่าเข้า "เขาคิชฌกูฏ" ปี 61

กรมอุทยานฯ ประกาศขึ้นราคาค่าเข้า "เขาคิชฌกูฏ" ปี 61

กรมอุทยานฯ ประกาศขึ้นราคาค่าเข้า "เขาคิชฌกูฏ" ปี 61

รูปข่าว : กรมอุทยานฯ ประกาศขึ้นราคาค่าเข้า "เขาคิชฌกูฏ" ปี 61

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะปรับขึ้นอัตราค่าบริการขึ้นอีกเท่าตัวในปี 2561 โดยผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปนมัสการรอยพระบาทพลวงบนเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จะต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานฯเพิ่ม

วันนี้ ( 3 ก.พ.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องการกําหนดอัตราค่าบริการ สําหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บริเวณพระบาทพลวง มีเนื้อหาว่ากรมอุทยานฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการ การให้ความรู้ การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาด เพื่อรองรับการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกรมอุทยานฯว่าด้วยการอนุญาตเข้าไปดําเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 1 ข้อ 6 ออกประกาศกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ในอัตรา บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน