ข่าวร้าย!! แนวโน้มราคาข้าวตก-แนะคุมการผลิต

ข่าวร้าย!! แนวโน้มราคาข้าวตก-แนะคุมการผลิต

ข่าวร้าย!! แนวโน้มราคาข้าวตก-แนะคุมการผลิต

รูปข่าว : ข่าวร้าย!! แนวโน้มราคาข้าวตก-แนะคุมการผลิต

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประเมินแนวโน้มการส่งออกข้าวปีนี้ จะมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องผลผลิตข้าวทั่วโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับลดลง ประเมินส่งออกเหลือเพียง 9.5 ล้านตัน

วันนี้( ช3ก.พ.2560) ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวปีนี้ มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรง จากผลผลิตข้าวทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้มีผลผลิตเพิ่มเป็น 480 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา 472 ล้านตัน

ขณะที่ผลผลิตข้าวไทยปี 2560/2561 คาดว่า ผลผลิตจะอยู่ที่ 32 ล้านตัน มากกว่าที่กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ ซึ่งอยู่ที่ 26-27ล้านตันโดยช่วงเดือนพ.ย.2559-ม.ค. 2560 ผลผลิตข้าวนาปีอยู่ที่ 26 ล้านตัน ขณะที่ข้าวนาปรังอีก 2 ฤดู คาดว่า จะมีผล ผลิตอีก 6 ล้านตัน

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังระบุว่า ผลผลิตข้าวและสต็อกข้าวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลง โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 700 ดอลลาร์สหรัฐ จึงเสนอให้รัฐบาล ออกมาตรการควบคุมผลผลิตให้น้อยลง และเร่งระบายข้าวในสต็อก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า แนวโน้มการบริ โภคของโลกที่มีน้อยกว่าผลผลิต ส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวลดลง โดยราคาข้าวเฉลี่ยปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 430ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาคือ 445 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์การส่งออกข้าวปีนี้ ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9. 5ล้านตัน มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นข้าวขาว 4.6 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 2.4 ล้านตัน ข้าวนึ่ง 2 ล้านตัน และข้าวเหนียว 3 แสนตัน เทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน