"สปช.- กมธ.ยกร่าง รธน."หารือกำหนดแนวทางอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้

"สปช.- กมธ.ยกร่าง รธน."หารือกำหนดแนวทางอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้

"สปช.- กมธ.ยกร่าง รธน."หารือกำหนดแนวทางอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้

รูปข่าว : "สปช.- กมธ.ยกร่าง รธน."หารือกำหนดแนวทางอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้

วันนี้ (9 เม.ย.2558) สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นัดประชุมเพื่อกำหนดกระบวนการการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 เม.ย. ส่วนการทบทวนบทบัญญัติทั้ง 315 มาตราเสร็จสิ้นเรียบร้อย เตรียมส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ 17 เม.ย.นี้

การพิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรายมาตราและบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกทั้ง 315 มาตรา ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจกับการดำเนินการที่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และหลังจากนี้ จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. พิจารณาภายในวันที่ 17 เม.ย.

ส่วนการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 26 เม.ย. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า วันนี้ (9 เม.ย.) สมาชิกต้องเข้าร่วมการสัมมนาระหว่าง สปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดกระบวนการการอภิปรายให้ชัดเจน

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีการทำประชามติหรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุป โดย นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า เบื้องต้นเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการยกร่างฯ เห็นว่าควรมีการทำประชามติ ส่วนข้อกังวลว่า หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน จะทำให้ต้องกลับไปเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด เป็นเรื่องของอนาคต


กลับขึ้นด้านบน