แบงก์ออกมาตรการบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม

แบงก์ออกมาตรการบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม

แบงก์ออกมาตรการบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม

รูปข่าว : แบงก์ออกมาตรการบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม

ธนาคารออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและผู้ประกอบการพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตั้งแต่พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย ถึงขยายวงเงินกู้ฟื้นฟูกิจการ

วันนี้ (4 ก.พ.2560) ภายหลังลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอี ดีเวลอปเมนท์ แบงก์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เห็นชอบขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมรายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการเร่งฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหาย พร้อมพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถใช้หลักประกันเดิมค้ำประกัน และหรือให้ บสย. ค้ำประกันเพิ่มเติมได้

ขณะที่นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุด 3 เดือน พร้อมขยายเวลาผ่อนสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ จากปกติ 10 เดือน เป็น 12-15 เดือน และยกเว้นค่าทวงถามหนี้ แต่ต้องลงทะเบียนก่อน

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตของยอดคงค้างเดิม และยอดที่มีการใช้จ่ายใหม่ลดลงครึ่งหนึ่ง นาน 3 รอบบัญชี พร้อมกับลดวงเงินชำระขั้นต่ำสุด จากร้อยละ 10 ของยอดชำระ เหลือเพียงร้อยละ 0-5 สินเชื่อบุคคลลดยอดผ่อนร้อยละ 25 นาน 3 เดือน สินเชื่อเช่าซื้อรถ ลดการผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด ร้อยละ 50 นาน 12 เดือน และยืดเวลาชำระเพิ่มได้สูงสุด 6 เดือน แต่เมื่อรวมสัญญาเดิมต้องไม่เกิน 7 ปี เป็นต้น

ขณะที่ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคาร สามารถขอพักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขอสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ได้เท่ากับยอดสินเชื่อบ้านที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยส่วนที่ขอใหม่ ร้อยละ 0 นาน 6 เดือน

กลับขึ้นด้านบน