สธ.จ่อนำแรงงานข้ามชาติ 10 จว.เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าระบบสุขภาพ

สธ.จ่อนำแรงงานข้ามชาติ 10 จว.เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าระบบสุขภาพ

สธ.จ่อนำแรงงานข้ามชาติ 10 จว.เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าระบบสุขภาพ

รูปข่าว : สธ.จ่อนำแรงงานข้ามชาติ 10 จว.เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าระบบสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เร่งให้นำแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา พร้อมผู้ติดตามเข้าสู่ระบบสุขภาพ ล่าสุดซื้อบัตรประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1.5 ล้านคน โดยนำร่อง 10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้( 5ก.พ.2560) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายหลังวันที่ 31 มี.ค.นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ จากการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี มีเอกสารหนังสือเดินทางที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว 

โดยระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-29 ก.ค.2559 ได้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพ จำนวน 1,527,204 คน ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมา 929,964 คน ลาว 96,558 คน กัมพูชา 498,550 คน และสัญชาติอื่นๆ 2,132 คน

 

 

ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรี โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 10 จังหวัด จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 จังหวัด จังหวัดได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว นครพนม หนองคาย มุกดาหาร นราธิวาส

โดยส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทุกเดือน พร้อมผลการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสถานบริการของรัฐ และมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ให้ทำงานในประเทศไทย

กลับขึ้นด้านบน