สธ.ส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ วัดป่าศรีมงคล ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

สธ.ส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ วัดป่าศรีมงคล ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

สธ.ส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ วัดป่าศรีมงคล ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

รูปข่าว : สธ.ส่งเจ้าหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ วัดป่าศรีมงคล ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลศรีสมเด็จและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคล ชี้ผู้ป่วยทุกคนขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์และรับยาต้านไวรัส ตามมาตรฐานและสิทธิการรักษาฟรี

วันนี้ (6 ก.พ.2560) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการให้นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ส่งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลศรีสมเด็จ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคล ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคลทุกคน เป็นผู้ป่วยที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น แต่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ และรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ตามสิทธิการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว และไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้ารับการรักษา หรือการรับยาต้านไวรัสแต่อย่างใด ที่มีปัญหาคือเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ

ทั้งนี้ ในการจัดระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ประชาชนที่คิดว่าตนเอง มีพฤติกรรมเสี่ยงมารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง และหากติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาและเริ่มให้ยาต้านไวรัสฟรีทันที  จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพตนเอง และป้องกันไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น เป็นการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อเอชไอวีได้อีกทางหนึ่ง แต่หากผู้ติดเชื้อเจ็บป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น วัณโรค ก็ได้รับการรักษาฟรีเช่นกัน

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาชีพ สามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่ทำการรักษา ช่วยประสานเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค คาดประมาณว่าในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จำนวน 16,122 คน และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 6,304 คน

กลับขึ้นด้านบน