เปิด 5 อันดับสายงานดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 60

เปิด 5 อันดับสายงานดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 60

เปิด 5 อันดับสายงานดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 60

รูปข่าว : เปิด 5 อันดับสายงานดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 60

การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากจะดูที่ความชอบความถนัดแล้วยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ เมื่อเรียนจบแล้ว หรือ เมื่อเลือกทำอาชีพนี้แล้ว จะมีอนาคตสดใสหรือไม่ ข้อมูลต่อไปนี้ น่าจะช่วยในการตัดสินใจได้

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจผู้สมัครงานกว่า 70,000 คน และสำรวจผู้ประกอบการ พบว่า ตลาดแรงงานไทยประสบปัญหาความต้องการแรงงานไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการขยายธุรกิจ โดย 5 อันดับสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนคนสูง อันดับ 1 คือ งานด้านบัญชีและการเงิน เนื่องจากทุกบริษัทต้องการตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญ ทำให้บริษัทไปถึงเป้าหมายได้ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ขณะที่งานบริการการแพทย์ ขาดแคลนเพราะคนสายนี้ไปทำสายงานอื่นมาก

 

 

สำหรับสายงานเสี่ยงตกงานมาจากสถาบันการศึกษาผลิตคนมากเกินความต้องการตลาด ได้แก่ งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ บางงานหากมีความสามารถทั่วไป ไม่เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็เสี่ยงตกงาน เช่น งานไอทีและงานระดับผู้บริหาร อีกส่วนเสี่ยงตกงานเพราะธุรกิจนั้นชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ แต่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นความต้องการสายงานนั้นก็จะมากขึ้นด้วย คืองานขนส่งและโลจิสติกส์

 

 

ขณะที่ นพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บ.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) คาดว่าตำแหน่งงานใหม่ในปีนี้ที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น คือ นักการตลาดดิจิทัล และนักวิเคราะห์ฐานข้อมูล

 

จ๊อบไทยดอทคอม เปิดเผย สถานการณ์ด้านแรงงานต้นปี 2560 พบว่า จากฐานข้อมูลของเว็บไซต์มีอัตรา ความต้องการแรงงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มสาขาอาชีพมาแรงที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย จำนวน 18,313 อัตรา ตามมาด้วย งานช่างเทคนิคสายต่างๆ-ซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งานผลิต-ควบคุมคุณภาพและงานบริการ สอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2559 รายงานว่า ความต้องการแรงงานด้านการขาย การบริการ และการซ่อมบำรุง ทั่วประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 170,000 คน

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน