ถวายฏีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์"สถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20

ถวายฏีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์"สถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20

ถวายฏีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์"สถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20

รูปข่าว : ถวายฏีกานิมนต์ " สมเด็จพระมหามุนีวงศ์"สถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบถวายสักการะถวายฏีกานิมนต์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อเวลา 09.39 นาที วันนี้(10 ก.พ.2560) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์เข้าถวายสักการะและถวายผ้าไตร พุ่มดอกบัว แด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในการได้รับสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20


จากนั้นในเวลาต่อมา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ากราบถวายสักการะ และถวายฎีกานิมนต์ให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)เข้าพระราชพิธีสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพิธีนี้ เป็นไปตามโบราณราชประเพณี

ที่ภายหลังจากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ตัวแทนรัฐบาลจะเป็นผู้นำฎีกาอย่างเป็นทางการ มาถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะองค์ที่ได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช

 

 

โดยจากนี้ตามกำหนดการ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ จะปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ โดยเฉพาะในวันที่ 12 ก.พ.นี้ ในช่วงเช้าทางวัดแจ้งว่าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ จะเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป

ก่อนที่ช่วงเย็น จะเข้าสู่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น ทางวัดราชบพิธ ฯ จะเปิดให้เข้าเฝ้าถวายสักการะ แสดงมุทิตาแด่สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00-10.30 น. และ รอบบ่าย 14.00-16.00 น.

กลับขึ้นด้านบน