น่าห่วง "แม่น้ำปิง"เสี่ยงภัยแล้ง

น่าห่วง "แม่น้ำปิง"เสี่ยงภัยแล้ง

น่าห่วง "แม่น้ำปิง"เสี่ยงภัยแล้ง

รูปข่าว : น่าห่วง "แม่น้ำปิง"เสี่ยงภัยแล้ง

กรมชลประทาน ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ยืนยันมีปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่มีมากกว่าปีก่อนถึง 3 เท่า แต่สวนทางกลับสภาพพื้นที่ พบหลายอำเภอประกาศภัยแล้ง เกษตรกรยังเสี่ยงทำนาปรัง

 แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อน แต่แม่น้ำปิงบริเวณบ้านม่วงฆ้อง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ก็เริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็ว

นายเมืองมิ่ง เขียนคำ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในตำบลเชียงดาว บอกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา แม่น้ำปิงลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีและ แม้ว่าปริมาณน้ำจะน้อย แต่ก็ยังต้องเสี่ยงปลูกข้าวนาปรังต่อไป เพราะดินบริเวณนี้ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้

 ก่อนหน้านี้นายนิคม พุทธา ทำกิจกรรมธรรมยาตราจากป่า สู่สายน้ำ โดยกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมาทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ลดน้อยลงจากในอดีต สาเหตุหลักมาจากสภาพป่าต้นน้ำถูกทำลาย

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุว่า สถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มากกว่าปีก่อน ถึง 3 เท่า แต่มีบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฮอด และ อำเภอแม่วาง ซึ่งหลายตำบลอาศัยอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่เป็นอ่างเก็บน้ำเชิงเดี่ยวที่ไม่มีทางเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำอื่น

ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง ในบางส่วนของทั้ง 3 อำเภอ พร้อมประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 จังหวัดลำปาง เตรียมรถน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำในกรณีวิกฤต

 ข้อมูลจากโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำใช้การได้ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อย 64 ของความจุ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำใช้การได้ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก มีน้ำใช้การได้คิดเป็นร้อยละ 70 ขณะที่อัตราการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่นั้น ขณะนี้ยังไม่เกินแผนที่วางไว้

 

กลับขึ้นด้านบน