เปิดมิติใหม่ระบบสุขภาพผู้ต้องขัง

เปิดมิติใหม่ระบบสุขภาพผู้ต้องขัง

เปิดมิติใหม่ระบบสุขภาพผู้ต้องขัง

รูปข่าว : เปิดมิติใหม่ระบบสุขภาพผู้ต้องขัง

แม้จะเป็นผู้ต้องขังถูกจำกัดเสรีภาพแต่สิทธิในการรักษาพยาบาล ยังจำเป็นต้องได้รับอย่างเท่าเทียม หลายหน่วยงานพยายามยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกกับคนกลุ่ม

ผู้ต้องขังใหม่ทุกคน ต้องเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์ร่างกาย ภายในแดนพยาบาลเรือนจำกลางนครราชสีมา เพื่อให้แพทย์ตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยโรคที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเรือนจำกลางนครราชสีมาเป็นแห่งแรกของประเทศที่นำเครื่องเอ็กซเรย์มาให้บริการภายในเรือนจำ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังแบบครบวงจร เพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ต่างจากเมื่อก่อนที่มีข้อจำกัด

ผลจากการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังจำนวน 3,658 คน พบว่า ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคเอดส์ และวัณโรค ทำให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท ซึ่งเป็นหน่วยบริการเอกชน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องเข้ามาติดตามประเมินผลการรักษาผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และลดปัญหาการดื้อยา

นอกจากนี้ ยังจัดห้องแยกโรคไว้สำหรับผู้ต้องขัง ที่จำเป็นต้องสังเกตอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติ และหากผู้ต้องขังรายใด ที่อาการรุนแรงจะถูกส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลนอกเรือนจำการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเชิงรุก ครอบคลุมการรักษาพยาบาล, การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาค แม้บุคคลเหล่านี้ จะถูกจำกัดเสรีภาพ ส่งผลให้ผู้ต้องขังมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และลดการแพร่กระจายของโรค

ปัจจุบัน สปสช. และกรมราชทัณฑ์ เตรียมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2560-2564 โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคม ต้องได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกับบุคคลทั่วไป

 

กลับขึ้นด้านบน