กรมสรรพากร เผย 1 เดือน ยื่นภาษีทางออนไลน์ร้อยละ 85 - ยังไม่ยื่นอีก 10 ล้านคน

กรมสรรพากร เผย 1 เดือน ยื่นภาษีทางออนไลน์ร้อยละ 85 - ยังไม่ยื่นอีก 10 ล้านคน

กรมสรรพากร เผย 1 เดือน ยื่นภาษีทางออนไลน์ร้อยละ 85 - ยังไม่ยื่นอีก 10 ล้านคน

รูปข่าว : กรมสรรพากร เผย 1 เดือน ยื่นภาษีทางออนไลน์ร้อยละ 85 - ยังไม่ยื่นอีก 10 ล้านคน

กรมสรรพากรเปิดเผยรายงานการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบว่า กว่าร้อยละ 85 ยื่นภาษีทางออนไลน์ และผู้ขอคืนภาษีมากกว่าครึ่ง ขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยยอดผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2559 แล้ว กว่า 1,200,000 ฉบับ โดยเป็นการยื่นทางอินเทอร์เน็ตกว่า 1,500,000 ฉบับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 85.99 และยื่นด้วยแบบกระดาษ กว่า 170,000 ฉบับ

มีผู้ขอคืนภาษีกว่า 725,000 คน ซึ่งกรมสรรพากรได้อนุมัติคืนภาษีให้แล้ว กว่า 377,000 คน เป็นการขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์กว่า 226,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.2

ทั้งนี้ เห็นว่าผู้เสียภาษีมีความมั่นใจในการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการคืนภาษีแบบเดิม รวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำเช็คไปเข้าบัญชี


อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบอีกเกือบ 10 ล้านคน สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยหากยื่นทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน จากรายงานการรับแบบแสดงรายการในระบบของกรมสรรพากร

กลับขึ้นด้านบน