ยูเอ็น ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแด่ "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"

ยูเอ็น ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแด่ "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"

ยูเอ็น ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแด่ "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"

รูปข่าว : ยูเอ็น ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแด่ "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา"

สหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวานนี้ (14 ก.พ.2560) นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม (UNODC) อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงถึงการที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม ซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดปัญหาอาชญากรรม และความรุนแรง ปกป้องผู้เปราะบาง จัดการคอร์รัปชัน และการสร้างหลักนิติธรรมระดับโลก

 

กลับขึ้นด้านบน